Oбяви и съобщения от ОБЩИНА ПОМОРИЕ
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -   ПОМОРИЕ На основание чл.23, ал.4,...

Дневен ред на 21-то заседание на Общински съвет – Поморие

ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  -   ПОМОРИЕ На основание чл.23, ал.4,…

Проведоха се състезанията по хандбал и волейбол от...

Резултати от общинското първенство по хандбал и волейбол на „Ученически игри 2012/2013”

Проведоха се състезанията по хандбал и волейбол от…

ОП "Стопанисване и управление на общински имоти"