Административни услуги

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Pravila po ZDOI.doc (70.50 Kb)

 

Наредба за определяне размера на местните данъци

Наредба №11

Тарифа №1