Приемни дни

 

Кмет :

Вторник от 09.30 до 12.00

Всеки последен вторник на месеца

от 10.00 до 12.00 в “Дневен център за възрастни хора”

к-в “Свети Георги”, гр.Поморие

 

Зам. Кмет :

Четвъртък от 09.30 до 12.00

 

Гл. архитект:

Вторник и четвъртък от 09.30 до 12.00

 

Директори на дирекции

Вторник и четвъртък от 09.30 до 12.00

 

Отдел “УТООС” и отдел “ОСУСТ”

Вторник и четвъртък от 09.30 до 12.00

 

Кметове по населени места:

Четвъртък от 09.00 до 12.00