Банкови сметки

Исканията за извършване на услуги и подаването на декларации в Дирекция “Приходи, местни данъци и такси” извършва на гише № 2 в Центъра за административно обслужване, находящ се на адрес гр.Поморие ул.”Солна” № 5. Подаването на искания за услуги и данъчни декларации може да се извършва чрез лицензиран пощенски оператор.

1.

Банкови сметки на ОБЩИНА ПОМОРИЕ