Бюджет, финанси, данъци

ДИРЕКЦИЯ “БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТТИ”

ТЕЛ. 0596 / 2 20 82

 

Проект на бюджет 2013

Отчет 2012

 

 Актуализация 2012-1

Актуализация 2012-2

Отчет към 30.09.2012г

Бюджет 2012

Приложения

 

Отчет_2010-2011

Обяснителна записка годишен отчет 2011

 

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ КЪМ 12.2010г.

grafiki12-2010.xls (630.50 Kb)

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА ЗА 2010 год.
Proekt_za_AKT_2010.doc (42.50 Kb)

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
OZ_AKTUALIZACIQ_2010.doc (44.00 Kb)

АКТУАЛИЗАЦИЯ
ZDB_AKT_2010.xls (1.21 Mb)


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КЪМ 30.06.2009 Г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
OZ_30062009.doc (69.00 Kb)

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ
OTCHET_OBOB_06_09.xls (2.22 Mb)

ГРАФИКИ
Grafiki_0609.xls (734.00 Kb)


 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КЪМ 30.06.2008 Г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
OZ_30062008.doc (56.50 Kb)

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ
OTCHET_OBOB_06_08.xls (2.44 Mb)

ГРАФИКИ
Grafiki.xls (438.00 Kb)


ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2008
Proektobudjet_2008_publ.xls (468.50 Kb)

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТ 2008 НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
RE.07.04.2008..doc (109.50 Kb)

БЮДЖЕТ 2008
Publichnost_Budjet_2008.xls (539.50 Kb)


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2007
Publ_OTCHET_OBOB_03_08.xls (2.35 Mb)