Лечебни заведения за извънболнична помощ

Амбулатория за първична медицинска помощ
Име Адрес на практика
Лекари
Д-р Анна Викторовна Куртева с.Бата, Здравна служба
Д-р Веселина Русева Русева с.Ахелой, ул.Сл.бряг 15
Д-р Шабан Мустафа Вурал с.Гълъбец Здравна служба
Д-р Димитър Полихронов Калчев гр.Каблешково ул.Кл.Охридски 22, ет.1
Д-р Мариана Иванова Цветкова гр.Каблешково ул.Кл.Охридски 22, ет.2
Д-р Пламен Тодоров Титоренков гр.Каблешково ул.Кл.Охридски 22, ет.1
Д-р Наталия Михайловна Кавръкова с.Горица, Здравна служба
Д-р Иван Стоянов Янев с.Страцин, Здравна служба
Стоматолози
Д-р Гергина Желева Милкова гр. Поморие, ул.Скобелев 6,каб.2 – П.Стоянов 1,каб.224
Д-р Фима Вангелова Кулинова гр. Поморие, ул.П.Стоянов 1 ет.2 каб.224, каб.2-ул.Екз.Йосиф 20
Д-р Христо Венизелов Дракопулов гр. Поморие, “Княз Борис I” -39, каб.2 – П.Стоянов 1,каб.226
3-ти каб. Несебър
Д-р Анна Владимирова Йорданова гр. Поморие, МЦ I; каб.2-с.Ахелой, ул. Сл.бряг 17
с Просеник, /каб.3/ Здравна служба, Община Руен
гр.Несебър, /каб.4/ Сграда за здравни дейностти
Д-р Димитър Атанасов Атанасов гр. Поморие, ул.П.Стоянов 1, ет.2, каб.226
Д-р Костадин Златев Зигов с.Бата, Здравна служба, каб.2 -Б-с, к-с Изгрев бл.42
Д-р Веселин Иванов Молев с.Ахелой, ул.Слънчев бряг 17, каб.2 – гр.Поморие,ул.Й.Йовков 3
Д-р Мария Георгиева Папучиева-Молева гр. Поморие, ул. Й.Йовков 3
Д-р Атанас Димитров Атанасов гр. Поморие, ул.Яворов 44А
Д-р Димитрина Николова Милева Каблешково, ул.Черно море 23
Д-р Слави Петков Славов Каблешково, ул.Черно море 23
с.Гълъбец, втори кабинет
Д-р Добромир Павлов Джелебов Каблешково, ул.Климент Охридски 22 ет.1
Групова практика
Д-р Величко Иванов Атанасов гр. Поморие, ул.Професор Стоянов 1
Амбулатория за специализирана медицинска помощ
Лекари
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
Д-р Снежана Владимирова Планска гр. Поморие, ул.Княз БорисI -39; 2-каб. Несебър
Д-р Веселина Нейчева Чолакова гр. Каблешково, ул.Кл.Охридски 20
Д-р Димка Минчева Минева гр. Поморие, СБР - Национален комплекс
ФИЗИКО-ТЕРАПЕВ.РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Д-р Антоанета Стефанова Грозева гр. Поморие, ул.Солна 12; каб.2 -ул.Проф.Стоянов 7
Д-р Добри Асенов Георгиев гр. Поморие, СБР НК – Поморие, ет.1, каб.4
ОЧНИ БОЛЕСТИ
Д-р Елена Стефанова Мирчева гр. Поморие, бул.”Яворов” -40; каб.2 – П.Стоянов 1,каб.303
ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
Д-р Нина Кирова Апостолова гр. Поморие, ул.Крайбрежна 27;каб.2 – Цар Петър 2
Д-р Мария Николова Христова гр. Поморие, ул.Сливница 7 вх.А; каб.2 – П.Стоянов 1,каб.100
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Д-р Маргарита Василевна Нинова гр. Поморие, кв.Свобода, бл.14, вх.А
Д-р Георги Андреев Продромов гр. Поморие, СКК - Поморие ет.2 каб.6; каб.2 -ул.Проф.Стоянов 7
Д-р Антон Колев Богданов гр. Поморие, ул.Проф.Стоянов 1
Д-р Матей Иванов Попов гр. Поморие, бул.Яворов 3 – Интерхотел Поморие
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
Д-р Лусия Ховсекова Хачикова гр. Поморие, ул.П.Стоянов 1, ет.2, каб.220
гр. Несебър, Общинска сграда за здравни дейности каб.6
УНГБ
Д-р Станислав Петров Ангелов гр. Поморие, Битов комбинат – ТПК Анхиало
Д-р Надежда Любенова Фотева гр. Поморие, ул. Парашкев Стоянов 1, ет.2, каб.218
ХИРУРГИЯ
Д-р Христо Александров Христов гр. Поморие, ул.Сливница 7 вх.А; каб.2 -П.Стоянов 1,каб.230
НЕВРОЛОГИЯ
Д-р Лефтер Митев Лефтеров гр. Поморие, ул.Проф.Стоянов 1, ет.2, каб.222
Д-р Срефка Кирилова Михайлова – Печас гр. Поморие, СБР - Национален комплекс
Д-р Даниела Христова Лалева гр. Поморие, ул.П.Стоянов 1 , каб.229
КАРДИОРЕВМАТОЛОГИЯ
Д-р Мария Илчева Николаева гр. Поморие, ул.Солна бл.9 вх.В ет.1; каб.2 – Несебър, ул.Хан Аспарух 2
Медицински център
Медиц.център I – Поморие ЕООД гр. Поморие, ул.П.Стоянов 1
Медико-техническа лаборатория
Самост.медико-техническа лаборатория – ПОМОДЕНТ гр. Поморие, ул.П.Стоянов 1
Медико-диагностична лаборатория
“Самост.медико-диагностична лаборатория-ГОГОВ-КОРУДЖИЕВ-ЛЪДЖЕВА” ООД гр. Поморие, ул.Солна 5; адрес2 – Бургас, ул Ив.Богоров 50
Втори кабинет на лица с основна регистрация в друга община
Д-р Анастасия Велчева Милева гр. Поморие, ул.Княз Борис1 47 ет.1 ап.1
/ 1-ви каб. – гр.Несебър /
Д-р Фотка Иванова Калчева – Златанова гр. Поморие, П.Стоянов1, каб.229
/ 1-ви каб. – гр.Несебър /
Д-р Добромир Симеонов Иванов с.Дъбник, Здравна служба
/ 1-ви каб. – гр.Бургас /
“Медико-диагностична лаборатория по цито-хистопатология – “Хипократ”" ООД ул.”Професор П.Стоянов” 1
/ 1-ви адрес. – гр.Бургас /