МБАЛ – Поморие

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОМОРИЕ” ЕООД
Адрес: 8200 Поморие Ул. “Парашкев Стоянов” № 1

Гл. лекар 0596 / 2 20 45
Счетоводство 0596 / 2 23 39
Деловодство 0596 / 2 41 27
Каса 0596 / 2 23 54
Регистратура 0596 / 2 22 83
Гл. сестра 0596 / 2 21 18
Отделения:
Детско 0596 / 2 23 15
Неврология 0596 / 2 41 32
Родилно 0596 / 2 20 63
Хирургично 0596 / 2 20 11
Вътрешно 0596 / 2 22 40
Бърза помощ 0596 / 2 59 79
Бърза помощ 150