Кметове на общината

 

КМЕТОВЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ТРИЧЛЕННИ КОМИСИИ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ (1884 – 2012)

 

    ПОЛИДОР КАРИПИ

    Кмет от 1884, от 23 ноември 1887

   до 1890 и от 1890 до 7 февруари 1891

 

 

    КОСТАКИ СТАВРИДИС

  Кмет от 7 февруари 1891 до 8 март 1892,

  от 8 март 1892 до 22 юли 1894

 и от 31 март 1904 до19 август 1906

 

    ПАСКАЛ КОКОНИДИС

  Председател на тричленна комисия

  от 23 юли 1894 до 21 септември 1894

 

 

   ЯНКО ИКОНОМОВ

Кмет от 21 септември 1894 до 25 септември

1896 и от 25 септември 1896 до 16 юли 1899

 

 

  БАЛАС ДРАКОПУЛО

Председател на тричленна комисия

от 16 юли 1899 до 11 октомври 1899

 

 

 БАЛАС ПАПАДОПУЛО

Председател на тричленна комисия

от 11  октомври 1899 до 12  януари 1900,

от 20 декември 1900 до 25 септември 1902 и

Кмет от 25 септември 1902 до 11 октомври

                                   1903

 

  ПАСКАЛ КОКОНИДИС

 Председател на тричленна комисия

 от 12 (20) януари 1900 до 20 декември 1901

 

 

ПАВЕЛ ИВАНОВ

Временно изпълняващ длъжността кмет

от 11 октомври 1903 до 17 януари 1904

 

 

КОСТАКИ ДЖУМЕРТИ

Временно изпълняващ длъжността кмет

от 17 януари 1904 до 29 януари 1904

 

 

ХРИСТО ЙОКОС

Председател на тричленна комисия

от 29 януари 1904 до 31 март 1904

 

 

ДИМИТЪР ХЛЕБАРОВ

Временно изпълняващ длъжността кмет

от 25 (19) август 1906 до 5 септември 1906

 

 

ИВАН ХРИСТОВ

Временно изпълняващ длъжността кмет

от 5 септември 1906 до 25 ноември 1906 и

Кмет от 2 юли 1907 до 13 юли 1910

 

ПЕТЪР ИВАНОВ

Кмет от 28 ноември 1906 до 2 юли 1907

 

 

 

ДИМИТЪР БАЛАСОПУЛО (Балузооглу/ Балазооглу)

Временно изпълняващ длъжността кмет

от 13 юли 1910 до 21 август 1910

 

 

ТРУХЧЕВ

Временно изпълняващ длъжността кмет

от 21 август 1910 до 28 август 1910

 

 

СЛАВИ ТРИФОНОВ

Временно изпълняващ длъжността кмет

от 28 август 1910

 

 

 

 ГЕОРГИ АНЕГНОСТИЕВ КАРУЛЕВ

Кмет от 1910 до 27 май 1911

 

 

 НИКОЛА ИВАНОВ МАДЖАРОВ

Председател на тричленна комисия

от 27 май 1911 до 12 септември 1911 и

Кмет от 12 септември 1911 до 10 април 1912

 СТРАШИМИР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИ РАШЕВ

Кмет от 10 април 1912 до 6 ноември 1913 ,

от 24 юли 1922 до 6 март 1923,

от 6 март 1923 до 21 април 1926

                                 и от 21 април 1926 до 21 април 1927

 

 АТАНАС ПОПОВ

Председател на тричленна комисия

от м.ноември 1913 до 6 февруари 1914 и

Кмет от 6 февруари 1914 до 8 декември 1918

 

 

 ХРИСТО ПОП ЦВЕТКОВ

Председател на тричленна комисия

от 8 декември 1918 до 5 февруари 1920

 

 

 

АВРАМ ПЕТКОВ

Кмет от 5 февруари 1920 до 24 юли 1922

 

 

ТОДОР ПЕТРОВ МАЖДРАКОВ

Кмет от 7 юни 1927 до 18 март 1929 и

от 18 март 1929 до 10 август 1930

 

 ДИМИТЪР ДЖАНКАРДАШЛИЙСКИ

Председател на тричленна комисия

от 11 август 1930 до 20 ноември 1930

 

 

 АПОСТОЛ БУРГУДЖИЕВ

Председател на тричленна комисия

от 20 ноември 1930 до 5 юни 1931

и от 16 юни 1931 до 29 юли 1931

 

   ДИМО КЕРЕМИДЧИЕВ

  Председател на тричленна комисия

   от 5 юни 1931 до 16 юни 1931 и Кмет от 29 юли 1931 до 23 април 1932

 

 

 ГЕОРГИ СИДЕРОВ

Кмет от 23 април 1932 до 15 май 1934

 

 

 

 ТОМА ТОМОВ

Кмет от 30 май 1934 до 4 декември 1934

 

 

 

 ДОЧО НЕЧЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

Кмет от 4 декември 1934 до 31 май 1940 и

от 29 юни 1945 до 22 декември 1945

 

 

 КРЪСТЮ ЙОРДАНОВ ЖЕЛEЗАРОВ

Кмет от 31 май 1940 до 18 октомври 1943

 

 

 

МИРОН АНГЕЛОВ МИРОНОВ

Кмет от 18 октомври 1943 до 5 декември 1944

 

 

 ПЕТЪР МИНЧЕВ ВЕЛИКОВ

Кмет от 5 декември 1944 до 29 юни 1945

 

 

 

 ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ВАНЧУРОВ

Кмет от 22 декември 1945 до 8 март 1948, от 8 март 1948 до 25 юни 1949 Председател на временната общинска управа от 25 юни 1949 до 2 септември 1949 Председател на Градски народен съвет от 2 септември 1949 до 19 октомври 1951 Председател на Изпълнителния комитет на Градски народен съвет от 14 февруари 1956 до 8 април 1959 и от 8 април 1959 до 25 ноември 1960

 

 МАРИНА АТАНАСОВА БОЙЧЕВА

Председател на Градски народен съвет

от 19 октомври 1951 до 24 декември 1952

 

 

 НЕНО ПЕТРОВ НЕНОВ

Председател на Изпълнителния комитет на Градски народен съвет на депутатите на трудещите се от 24 декември 1952 до 7 октомври 1953

 

 

 

СТОЯН ПАВЛОВ СТОЯНОВ

Председател на Изпълнителния комитет на Градски народен съвет на трудещите се от 7 октомври 1953 до 31 януари 1954 и от 21 март 1954 до 26 ноември 1954

 

ИВАН МИХАЙЛОВ

Председател ма Изпълнителния комитет на Градски народен съвет на депутатите на трудещите се от 31 януари 1954 до 21 март 1954

 

 

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

Председател на Изпълнителния комитет на Градски народен съвет на трудещите се от 26 ноември 1954 до 14 февруари 1956

 

 

 ЦАНКО СТЕФАНОВ ЦАНКОВ

Председател на Изпълнителния комитет на Градски народен съвет от 25 ноември 1960 до 5 март 1962; от 5 март 1962 до 3 март 1966; от 3 март 1966 до 5 юли 1971; от 5 юли 1971 до 18 януари 1974 и от 18 януари 1974 до 7 юни 1976

 

 ПЕТКО РАДЕВ ПЕТРОВ

Председател на Изпълнителния комитет на Общински народен съвет от 7 юни 1976 до 30 април 1979 и от 30 април 1979 до 16 юни 1981

 

 

 ГЕОРГИ СПАСОВ КАВАРДЖИКОВ

Председател на Изпълнителния комитет на Общински народен съвет от 16 юни 1981 до 13 декември 1983 и от 13 декември 1983 до 27 декември 1985

 

 

КОСТАДИН НИКОЛОВ КАЗАКОВ

Председател на Изпълнителния комитет на Общински народен съвет от 27 декември 1985 до 16 юни 1986 и от 16 юни 1986 до 5 февруари 1988 Председател на Изпълнител- ния комитет на Временната управа от 11 януари 1990 до 30 октомври 1991

 

 СТОЯН ИВАНОВ РАЛЕВ

Председател на Изпълнителния комитет на Общински народен съвет от 5 февруари 1988 до 1 януари 1990

 

 

 СПАС МОСКОВ

Временно изпълняващ длъжността кмет от 6 октомври 1990 до ноември 1991

 

 

 МИХАИЛ НИКОЛОВ ЩЕРЕВ

Кмет от 30 октомври 1991 до 28 ноември 1995

 

 

  инж. ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТРУХЧЕВ

Кмет от 28 ноември 1995 до октомври 1999 и от октомври 1999 до 7 октомври 2003

 

 

 

 инж. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ

Кмет от 7 октомври 2003 до 13 ноември 2007 и от 13 ноември 2007 до 4 ноември 2011