Заместник кмет

ЗАМЕСТНИК КМЕТ – БЮДЖЕТ,ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ

 Янчо Ангелов Илиев 

Роден на 12.06.1969г. в гр.Поморие

Образование-висше, Стопанска Академия „Димитър Апостолов Ценов” Свищов, икономист-маркетолог, специалност „Маркетинг и планиране”.

От 1994г. работи в данъчна администрация, като от януари 2010г. началник отдел „координация”  в ТД на НАП гр.Бургас.

Семеен с две деца.

ПРИЕМЕН ДЕН:

Четвъртък от 9.30 до 12.00 часа

СТАЯ № 11

ЗАМЕСТНИК КМЕТ  - ОБРАЗОВАНИЕ,КУЛТУРА И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Диана Янакиева Апостолова

Родена на 29.10.1967г. в с.Бата

Образование-висше,  Великотърновски университет“Св.Св. Кирил и Методий”, магистър психолог, специалност психология.

2000-2010      Психолог, НЦСР Център”Свети Георги”гр. Поморие

2010- 2011       Психолог, ОП”Социално обслужване”гр. Поморие

Семейна с две деца.

ПРИЕМЕН ДЕН:

Четвъртък от 9.30 до 12.00 часа

СТАЯ № 13

ЗАМЕСТНИК КМЕТ – СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Кунчо Димитров Гайдов

Роден на 25.5.1970г. в гр.Поморие

Образование-висше, Технически Университет „Ангел Кънчев” Русе, транспортен инжинер, специалност „Технология и управление на транспорта.Транспортна инфраструктура. Безопасност на движението.”

От 01.10.1992г. до 14.11.2011г. е Старши експерт – ръководител Районна Пътна Служба Поморие.

Семеен с едно дете.

ПРИЕМЕН ДЕН:

Четвъртък от 9.30 до 12.00 часа

СТАЯ № 5