Община Поморие

Информация за община Поморие

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

Площ: 413304 дка
Население: 27829 души
Населени места: 17

ГЕОГРАФСКИ ФАКТОРИ

Местоположение:
42° 33′ N, 27° 39′ E
Община Поморие е разположена между общините Бургас, Айтос, Руен, Долни чифлик и Несебър. На изток граничи с Черно море.Намира се на 20 км от Бургас и на 18 км от курортен комплекс Слънчев Бряг.

Релеф: Община Поморие се характеризира с разнообразен релеф. На север полупланински и планински, на юг равнинен. Надморска височина от 0 да 350 метра.

Води: Община Поморие разполага със следните водоизточници: кладенци – 9, дренажи – 22, язовири – 9.

Климат: Климатичните условия са изключително благоприятни: продължително слънцегреене (до 2360 часа годишно), средната юлска температура на въздуха и водата е 23,6°С. Поради бавното изстиване на морската вода, есента е топла и продължителна. Средната есенна температура е 20,5°С. Снеговалежите са минимални, като снега се задържа не повече от 5-7 дни.

ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ

Население:
Населението е 28 542 души към 03.08.2007 г. Към 2005 г. равнището на безработица е 7,5 %.

ИНФРАСТРУКТУРА

Населени места: Общината включва общо 17 населени места, от които градове: Поморие, Каблешково и села: Ахелой, Александрово, Белодол, Бата, Габерово, Горица, Гълъбец, Дъбник, Каменар, Косовец, Козичино, Лъка, Медово, Порой, Страдин.

Транспорт: Гр. Поморие е на 8 км от летище Бургас. Разполага с 1 пристанище, 2 автогари, 1 ЖП гара за товарни превози. Пътната мрежа е с дължина 150,3 км, от които 11% са първокласни пътища.

Водоснабдяване: Дължината на водопроводната мрежа е 151 км.

Съобщения: Общината разполага с 6 цифрови централи. Плътността на телефонизацията е 32%.

АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Кмет: инж. Иван Алексиев

ИКОНОМИКА

Структуроопределящ отрасъл е туризма. Акваторията на Поморийския залив е предпочитана за ветроходни регати, а пристана – от любители рибари. Наред с традиционния поминък на местното население – лозарство, винарство, солодобив и риболов, туризмът и съпътстващите го дейности определят новото лице на икономиката на балнеолечебния, морски курорт Поморие.

Селско и горско стопанство: Селскостопанският фонд е 283 688 дка, а горския – 100 393 дка.

ТУРИЗЪМ

Категорично е доказано, че по качества поморийската лиманна лечебна кал, добивана от соленото езеро, се нарежда между най-добрите в света. В модерната санаториална база с успех целогодишно се лекуват заболявания на опорно-двигателния апарат; гинекологични, хирургически и травматични, кожни, периферни нервни, неспецифични заболявания на двигателните органи, сърдечно-съдови, чернодоробни и др.

Селски и екотуризъм – с. Горица, с. Бата, с. Козичино, с. Гълъбец
Балнеотуризъм:
калолечение – гр. Поморие,
минерални извори – с. Каменар и с. Медово.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Общинско предприятие “Социално обслужване”
Агенция “Социално подпомагане”
Бюро по труда

КУЛТУРА

В град Поморие функционират 2 читалища- “Просвета” и “Светлина”;
Общински музей, Музей на солта, художествена галерия и
Общински детски комплекс. В останалите населени места има още 11 читалища.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

На територията на общината действа Здравен център, поликлиника, отделни лекарски кабинети, санаториуми и спа центрове.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

Поморийското езеро – защитена местност, свръхсолена лагуна с площ 1000 ха. гр. Поморие
Блатно кокиче – защитена местност, площ 2,0 ха, разположена край с. Горица
Корията – природна забележителност, площ 20 ха, разположена край с. Гълъбец
Манастир “Св. Георги” – мъжки православен манастир, гр. Поморие,
“Стари поморийски къщи” – архитектурен резерват, гр. Поморие,
Църква “Преображение господне” – гр. Поморие,
Църква ” Св. Богородица” – гр. Поморие и мн. др./виж Култура/