Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ
мандат 2011 – 2015година

ПРЕДСЕДАТЕЛ
МИЛЕНА ЕНЕВА ГЕОРГИЕВА

е – mail: predsedatel_os@pomorie.org
тел. 0596 / 2 25 65
Уеб сайт: http://www.pomoriecouncil.com/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

НЕДЕЛЧО СТАЙКОВ СТАЙКОВ

е – mail: zam.predsedatel_os@pomorie.org

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

1.АДАМ ГЕОРГИЕВ АДАМОВ                                                                    

2.АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА                                                                       

3. АЙДЪН ИСУФ ХАСАН                                                                                              

4.ГАНЮ БОНЕВ ТОТЕВ                                                                                
5.ДЕТЕЛИН КОНСТАНТИНОВ ЛИЛОВ                                                  

6.ДИМИТРИНКА АПОСТОЛОВА ТРЪПКОВА                       

7. ЕМИЛ ВИДКОВ ПЛАМЕНОВ                                                                 
8.ЖИВКО СТОЙКОВ КОСТАДИНОВ                                                       

9.ИВА ДИМИТРОВА КУСЕВА                                                    

10.КАТЯ АРГИРОВА ХРИСТОФОРОВА   

11.КЕРАЧКА МИХАЛЕВА МИТЕВА-СТОЯНОВА                               

12.КРАСИМИРА СТОЯНОВА СТОЯНОВА-ИВАНОВА      

13.КРАСИМИР ТЕНЕВ ЖЕЛЕЗЧЕВ

14.ЛЮБО ПЕЕВ ЛИПЧЕВ                                                                                              

15.МИЛЕНА ЕНЕВА ГЕОРГИЕВА                                                             

16.МУСТАФА АХМЕД АХМЕД                                                                  

17.НЕДЕЛЧО СТАЙКОВ СТАЙКОВ                          

18.ПЛАМЕН ВЪТКОВ ИВАНОВ                                                                

19.СТЕФКА ВЪЛКОВА АНГЕЛОВА                                                         

20.ХРИСТО ПАРАШКЕВОВ ПАРАШКЕВОВ                                          

 21.ЮСЕИН МЕХМЕД МЕХМЕД

  

Декларации по ЗКИ                

 

                                           

   

http://www.pomoriecouncil.com/