Комисии в Общински съвет Поморие

КОМИСИИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ
    / МАНДАТ 2011 – 2015 /

КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

Красимир Железчев – председател

Неделчо Стайков

Живко Костадинов

Ива Кусева

Катя Христофорова

Мустафа Ахмед

Кери Митева

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Стефка Ангелова – председател

Д-р Милена Енева-Георгиева

Ася Пеева

Айдън Хасан

Красимира Стоянова

Катя Христофорова

Емил Витков

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВОТО, ОКОЛНА СРЕДА, И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Адам Адамов – председател

Христо Парашкевов

Любо Липчев

Юсеин Мехмед

Пламен Вътков

Красимира Стоянова

Ива Кусева

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

Любо Липчев – председател

Красимир Железчев

Адам Адамов

Христо Парашкевов

Детелин Лилов

Стефка Ангелова

Мустафа Ахмед

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВИЯ, СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ОСНОВНИ ПОМИНЪЦИ

Детелин Лилов – председател

Неделчо Стайков

Живко Костадинов

Ганьо Тотев

Ася Пеева

Емил Витков

Кери Митева