Омбудсман

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК  /ОМБУДСМАН/

Годишен отчет 2011- Омбудсман

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2010г.
OTCHET 2 2010.doc (93.00 Kb)

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2009г.
GODISHEN_OTCHET_2009_OMBUDSMAN.doc (452.00 Kb)

АНАЛИЗ на ДЕЙНОСТТА на ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

ANALIZ.doc (86.00 Kb)

СТАНОВИЩЕ на ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

STANOVISHTE.doc (54.00 Kb)

ЕЛЕНА МУРДЖЕВА

ПРИЕМНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК В ГРАД ПОМОРИЕ

БУЛ. “П. К. ЯВОРОВ” № 40

ТЕЛ. 0596 / 2 21 45

МОБ. ТЕЛ. 0887 / 817 311

В БРОШУРАТА ИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА:
ОСНОВАНИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК В ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК
КАКВО ПРАВИ ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК
С КАКВО СЕ ЗАНИМАВА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК
КАК И КЪДЕ СЕ ПОДАВАТ ЖАЛБИ ДО ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК
КАКЪВ Е РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ПРОВЕРКИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

 

 

СЪТРУДНИЦИ

ТЕЛ. 0596 / 2 21 02

БУЛ. “П. К. ЯВОРОВ” № 40

ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ  -  ПОМОРИЕ

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 40-ТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 20.06.2007г.

/мандат 2003-2007г./

По т.1. от дневния ред: “Докладна записка от Председателя на ОбС – Поморие, относно приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на община Поморие” се прие следното


Р Е Ш Е Н И Е :

№ 835/20.06.2007г.

На основание чл.21а, ал.3, т.24 от ЗМСМА във връзка с чл.136, ал.1 от Конституцията на Република България, чл.4 от Европейката харта за местно самоуправление, Общински съвет – Поморие приема Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на община Поморие.

Публикации свързани с Обществения защитник /Омбудсман/