СТАНОВИЩЕ на ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

СТАНОВИЩЕ

Относно: Преминалият туристически сезон /2009/ в Община Поморие и редицата жалби и сигнали, постъпили от гражданите за трудностите при неговото протичане.

Водени от принципното си разбиране, че туризма и неговото развитие са приоритет за общината и че туристическата индустрия в града засяга цялото население, Общинския съвет и общинската администрация полагат не малко усилия за развитието на туризма в Община Поморие.

Преминалия туристически сезон, както и многобройните впечатления на туристите преминали през Община Поморие, утвръждават града и общината като желана и предпочитана туристическа дестинация. Обновеният център на града, затвръждава впечатлението, че в това направление се работи усилено ( в интернет-сайтовете, туристите изразяват положителното си отношение към града и неговите жители). Съзнаваме, че туризма носи доходи, които правят населението на гр. Поморие по-спокойно в материано отношение, съзнаваме, че да живееш край морето е не само привилегия, но и отговорност. Видно бе през изтеклия сезон, че се полагат усилия, разнообразната туристическа дейност да бъде пред прякото наблюдение на общинската администрация. Институцията на обществения посредник (омбудсман) на община Поморие, отнасяше всички постъпили сигнали и жалби до зам. кмета на община Поморие – господин Алексиев и органите на РПУ в града, в лицето на г-н Митко Петров.

Правим тези констатации, защото управлението на туристическия продукт в общината е труден, сложен и всеобхватен процес. Той изисква всекидневни грижи, переспективно мислене и подготвени кадри. Този процес засяга цялото население. Той се развива пред очите на всички. Ето защо право на всеки гражданин е да изисква неговите права и интереси да бъдат защитавани.

Институцията на обществения посредник през месеците юни, юли и август, се превърна в място където се изразяваше мнението и трудностите, които съпътстваха преминаващия туристически сезон.

С решение № …. на Общинския съвет на община Поморие бе актуализирана Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в гр. Поморие. Тази наредба определя задълженията на физическите и юридическите лица, живеещи и временно пребиваващи на територията на общината, за осигуряване на:

  • Поддържане на естетическия вид на населените места;
  • Спокойствието и почивката на гражданите;
  • Обществения ред;
  • Редът за използване на тротоарната площ и уличните платна за строителни и търговски нужди;
  • Безопасността на движението и реда за паркирането на моторни превозни средства;
  • Контрол и наказания по спазването на наредбата.

Така приетата Наредба, би трябвало да осигурява спокойствието, почивката и реда на жителите на общината. Независимо от постигнатите успехи за развитието на туризма в общината, точно нарушаването на тази наредба, предизвика многобройни сигнали и жалби от граждани, за нарушаване на техни права и интереси.

На първо място, неконтролираното паркиране на моторни превозни средства на гости и жители на града по улиците и тротоарите.

Второ, решението на общинския съвет от 2003 год., извадено от контекста за цялостното развитие на туризма, създаде изключителни трудности и неприятности сред жителите на града. Имаще граждани, които заплатиха наем за по няколко места за паркиране, като по-късно ги отдаваха на туристи срещу заплащане. Това е грубо нарушение на правото на всеки гражданин, да използва общинската територия пред дома си. Не знаем размера на приходите, влезли в общинският бюджет от това направление, но трудностите които се създадаха на гражданите и недоразуменията между тях, нямат цена.

На трето място, невъобразимият шум предизвикан от заведенията за обществено хранене и тяхното музикално оформление. В чл. 11 ал. 2 и 3 на Наредбата, изрично е записано, че съществува забрана, в заведенията за обществено хранене, намиращи се в близост до жилищни домове, да се използват оркестри и озвучителни уредби, извън указаните часове, ако шума от тяхното използване не е ограничен в помщение. Практиката и проверките по места показаха друго. Такива бяха направени в центъра на кв. „Свети Георги” и в центъра на града, както и в открития бар „Тантра” – до Интерхотел Поморие. Мощните озвучителни уредби нарушаваха спокойствието на гости и жители на града, като разваляха доброто впечатление на туристите от почивката, а работещите жители на града ставаха неработоспособни за следващия ден.

Един нов вид развлечение се оформи като атракция в града през този туристически сезон – фойерверки, оръжия, бомбички, в късните нощни часове, оповестяваха на гражданите, започването или завършването на различни мероприятия. Това предизвика възмущението на гостите и гражданите на града, особено на семействата с малки деца. Благодарение на бързата намеса на органите на МВР, това явление бе прекратено своевременно.

В разгара на туристическия сезон се започна спор, относно разполагането на атрактивни съоръжения в градинката пред храм „св. Богородица” в центъра на града. Над двеста подписа на граждани, бяха събрани в жалба, изразяваща недоволството от този факт. Спор навярно имаше между общинска администрация и църковното настоятелство. И едните и другите имаха своето правно основание. Но най-важното в случая са притесненията и неудобствата, които се създадоха за живеещите на тази територия. Един диалог между двете страни, можеше да реши въпроса, без да се стига до тези непристойни пререкания.

Друг основен проблем, който създаде много неприятности на гражданите са т.н. открити ”сръбски скари”. Има редица нормативни документи, които забраняват заведения за хранене от такъв тип. Това създаде неприятни преживявания на живущите на улица „Крайбрежна”, чиито домове са в близост до тези скари. Да, туризма изисква развлечения, много и разнообразни заведения за хранене, но те винаги трябва да отчитат правото на гражданите на здравословен начин на живот и спокойствие.

През тази година, за пръв път в града бе пуснато в действие техническо средство за преместването на неправилно паркираните МПС. У гражданите остана впечатлението, за избераемост при преместването на моторните превозни средства. Целият град бе задръстен от неправилно паркирани МПС – та. Кой и как определяше кои да бъдат премествани?! Не знаем ефективността на тази услуга, но липсата на организирани паркоместа обезмисля неговото съществуване.

Поморие е труден град за транспортно регулиране. Тази година бе направен опит за изработването на нова транспортна схема. Целият град бе покрит с нови забранителни пътни знаци. Това обаче не помогна нито на гражданите, нито на гостите на града. Продължава главната улица да бъде натоварена с много мероприятия, много хора и превозни средства, което затруднява както придвижването на МПС-тата, така и на разхождащите се по главната улица. Булевард Яворов не бе еднакво натоварен през цялото денонощие, а това е една от възможните пътни артерии за разтоворване на движението.

Изключително големи трудности създадоха функционирането денонощните магазини. В чл. 25 на Наредбата изрично е упоменато, че зареждането на магазините трябва да става само в определеното за това време, а това не включва времето през нощта и през обедната почивка. Гражданите живеещи в близост до денонощните магазини в кв. „Свобода” и м-н „Аристидов” нямат нито празничен нито почивен ден, там през цялото денонощие се зарежда, пазарува и се създава невероятен шум, който лишава гражданите от почивка и спокойствие. Насърчаването на частната инициатива е добро начинание, но когато това нарушава правата на гражданите, трябва да се спазват строги правила, които да удовлетворяват и двете страни.

Град Поморие е добра туристическа атракция и привлича много туристи, но те са тук за плиткото, просторно и чисто Черно море. В това направление, изпращаме туристическия сезон с чувсвото, че тук не всичко е наред. И тази година не липсваха оплаквания от туристите за лошо поддържана плажна ивица, много водорасли и отпадъци, които не се почистваха своевременно. Ул. Крайбрежна се превърна и това лято в едно неугледно и неподдържано търговско тържище. Знаем, че стопанисването на плажната ивица и търговските обекти край нея са отдадени на концесия, но това не освобождава общинската администрация от упражняването на контрол. Разположените заведения за обществено хранене и търговски сергии, създаваха впечатление, че там всеки прави каквото си знае, без всякакъв ред и правила.

Убедени сме, че Общински съвет и общинска администрация ще направят оценка за преминалия туристически сезон, ето защо институцията на обществения посредник (омбудсман) прави следните препоръки:

1.      Предлагаме Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие, да бъде отново актуализирана и разпространена по подходящ начин сред гражданите, като:

-         се намали работното време на заведенията за обществено хранене, които използват оркестри и озвучителни уредби до 23 часа;

-         да се прекрати практиката за заплащане на паркоместа пред домовете;

-         да се ограничи ползването на фойерверки, оръжия и бомбички до 22 часа;

-         се направи оценка колко акта са съставени за извършени административни нарушения по наредбата и колко наказания са наложени.

2.      Въвеждането на техническото средство за преместването на неправилно паркираните МПС – та да се използва само тогава, когато са налице условия за това (осигуряване на достатъчно паркоместа) в града.

3.      Транспортната схема на града да бъде отново преработена, като се вземе в предвид мнението на специалисти и засегнати граждани. Поставянето на многобройни забранителни знаци, не решава проблема. Нужни са контрол и санкции за нарушителите.

4.      Културните мероприятия да бъдат организирани на места, които не създават трудности на транспортната схема в града.

5.      За денонощните магазини в града – да се набележат конкретни мерки за времето, кога те ще се зареждат и се задължат собственците за създаване на ред, осигуряващ спокойствието на живеещите край тях.

6.      Общинска администрация да обърне особено внимание на вида на ул. „Крайбрежна”, на разположените на нея търговски и хранителни обекти, като през целия туристически сезон, тя е огледалото на града и не бива да остава в това неугледно състояние. Да се вземат спешни мерки и правила за функционирането на заведения за хранене тип „сръбски скари”.

7.      Предлагаме за следващия туристически сезон градинската около храм „Св. Богородица”, независимо чия собственост е земята, да бъде част от главната улица, като с това се оформи един прекрасен център на града. Възхищението на туристите показа, че предпоставките за това са налице. Църковното настоятелство да бъде подпомогнато с финансови средства за издръжката на храма.

Убедени сме, че преминалият туристически сезон ще бъде предмет на вниманието на Общинския съвет и общинската администрация, защото това е един от приоритетите за развитието на Община Поморие. С това становище на институцията на Обществения посредник (омбудсман), целим да напомним, че то е съобразено и изградено въз основа на постъпилите жалби и сигнали на граждани. Тук е мястото да споменем, че благодарение на бързата намеса на зам. кмета на община Поморие – господин Алексиев и органите на РПУ в града, в лицето на г-н Митко Петров, някои от проблемите отстранявахме в движение. Туризъм ще има и през следващата година. Настояваме тези препоръки, изразени в становището да залегнат в програмните продукти за следващия туристически сезон.

Предлагаме на Общинския съвет да предвиди в своята програма заседание, посветено на преминалия туристически сезон и вземане на мерки за следващия.

С уважение,

Елена Мурджева

Обществен посредник (ОМБУДСМАН)