Приемен ден

Прием на граждани

Извадка от Правилник за работата и взаимодействието на структурните звена на общинска администрация във връзка
с провеждане на приемния ден на Кмета на Община Поморие

1.Приемният ден на кмета на общината се провежда във вторник от 09.30 до 12.00 часа. Всеки последен вторник от месеца приемният ден се провежда в кв.”Свети Георги”, гр.Поморие.

2.Приемът е с предварително записване, което  се извършва в Центъра за административно обслужване, в четвъртък  от 9.30 ч. до 16,00 ч. преди седмицата, в която ще се провежда приемния ден.

За връзка:Бистра Господинова,
Ръководител ЦАО, тел. 2-25-75, e-mail:
rakovoditel_caog@pomorie.org

За приемният ден в кв.”Свети Георги”:
Драга Токалиева, тел. 8-65-20

3.При записването гражданите съобщават въпроса, който желаят да поставят пред кмета, както и телефон за обратна връзка.

4.При преценка от Кмета на общината, че поставеният въпрос е от компетентността на зам.-кмет, гражданинът се насочва за среща със съответния заместник-кмет.

5. Всички свободни работни места в общинска администрация се обявяват на сайта на общината www.pomorie.bg, поради което
записване във връзка с назначаване на работа не се препоръчва.

6.Не се допуска повторно записване на граждани по въпроси на които вече са получили отговори.