Синя Зона

В ОБЩИНА ПОМОРИЕ няма активна синя зона.

Синя зона е активна всеки ден от 08.00ч. до 18.00ч.

 

Наименование на услугата

 

Забележка

Цени 2012

1

2

3

ПАРКИНГИ, извън синя зона
Паркинг
На започнат час: до 4 часа

вкл. ДДС

1,00/на час

Над 4 часа, но не повече от 24 часа

вкл. ДДС

5,00

Месечен абонамент за всяка кола /до две паркоместа/

вкл. ДДС

55,00

Автобуси:
Престой на час

вкл. ДДС

2,00

Нощувка – 24 часа

вкл. ДДС

10,00

Престой – една   седмица

вкл. ДДС

60,00

Месечен абонамент

вкл. ДДС

120,00

Абонамент на месец,   извън Синя зона
- пред банки и офиси   за всяка кола, /до 2 паркоместа/

вкл. ДДС

100,00

Цени за   кратковременно паркиране в Синя зона
- такса за   кратковременно паркиране по чл. 44 от Наредба № 2 за опазване на обществения   ред на територията на Община Поморие

вкл. ДДС

1,00/час

- месечна такса за привилигировано   паркиране „платено абонаментно паркиране” по чл. 48 от Наредба               № 2 за опазване на обществения   ред на територията на Община Поморие

вкл. ДДС

100,00

- годишна такса за   преференциално паркиране по постоянене адрес            чл. 52 от Наредбата за опазване   на обществения ред на територията на Община Поморие за първи автомобил (3,60   лв. с вкл. ДДС на месец), а за всеки следващ автомобил – 7,20лв. с вкл.ДДС

вкл. ДДС

43,20

Карта за паркинг   автомати „Синя зона“

вкл. ДДС

40,00/100 часа

Преместване на МПС   по чл. 171, т,5, б,А от ЗДвП

вкл. ДДС

36,00

За започване на   процедура преместване на МПС по чл. 171, т,5, б „Б” от ЗДвП

вкл. ДДС

15,00

Такса за отговорно   пазене на автомобил, преместен на основание чл.171, т.5, б. „б“ от ЗДвП на   паркинг собственост на Община Поморие

вкл. ДДС

над 2 часа/2,00 на   час

Блокиране на   неправилно паркирано ППС чрез техническо средство / скоба  /

вкл. ДДС

15,00

За започване на   процедура по блокиране на неправилно паркирано ППС чрез техническо средство /   скоба  /

вкл. ДДС

10,00