Сцена край морето

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СВЕТЛИНА-1939″ ГР. ПОМОРИЕ

ОРГАНИЗИРАТ ШЕСТОТО  ИЗДАНИЕ НА

ТЕАТРАЛНИЯ ФЕСТИВАЛ

“СЦЕНА КРАЙ МОРЕТО” – ПОМОРИЕ 2013Г.

ОТ 28.06.2013г. – ДО 30.06.2013г.

 СТАТУТ

1. Във фестивала могат да вземат участие детски, юношески и младежки театрални колективи към читалища, училища, центрове за работа с деца, културни центрове и др.
2. Възрастта на участниците да бъде до 19 год.
3. Всяка от групите може да представи спектакъл, миниатюра, драматизация в жанровете –  драматичен театър, куклен театър, с времетраене – от 10 – до 50 мин. Подборът на автор и заглавие е свободен.
4. Редът за участие се определя от организаторите,които се съобразяват с желанията на ръководителите за датата  на изява.
5. Конкурсната програма е в три дни. Запазваме си правото на промени, в зависимост от броя на участниците.
6. Разноските по пребиваването са за сметка на участниците.
7. Музикалният съпровод за спектаклите се осигурява от участниците.
8. Организаторите препоръчват изявите на творческите колективи да са съобразени с възможностите на откритата сцена и театралния салон на читалището .
9. Предоставят се 25 – 30 мин. преди представлението за техническа репетиция.
10. Организаторите предлагат настаняване в семейни хотели , според заявките, както и места за хранене.
11. Желателно е да изпратите рекламни материали и афиши, заедно със заявката за участие.
12. Краен срок за подаване на заявките – 7 юни 2013 г.
13. Всички получават грамоти и плакети за участието си.
14. Жури награждава най – добрия спектакъл и най-атрактивните актьори.
15. Какви условия предлагаме:
• Лятна сцена с размери – 100 кв.м . и театрална сцена от 50 кв.м.
• Зрителски места – 150 на лятната сцена и 280 в театралния салон.
• Озвучаване
• Осветление
• В случай на лошо време – представленията се играят в театралния салон на читалището.
• Много настроение и щастливи преживявания в Поморие.
Нашата идея е участниците да се запознаят, да станат приятели и да се забавляват с театралното изкуство.
16. Провеждането на театралния фестивал “Сцена край морето” се осъществява с финансовата подкрепа на Община Поморие.
В случай, че не можете да участвате с ваш спектакъл, можете да бъдете наш гост и зрител!
За справки и заявки:
Адрес: гр. Поморие П.К. 8201
ул. “Княз Борис І” № 110
НЧ “Светлина1939″ – гр. Поморие
Телефони за връзка:
Канцелария – 0596/ 3 35 93;
Библиотека – 0596/ 3 34 93;
Интернет център – тел./факс – 0596/ 3 20 63;
ел. поща: ic.pomorie@gmail.com
Лице за контакти:
Донка Китанова – секретар, ел. поща: don_per_kit@abv.bg