Туризъм

ОТДЕЛ “ТУРИЗЪМ”
СТАЯ № 23
тел. 0596 / 2 31 44
E – mail: tourism_pomorie@abv.bg

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ПОМОРИЕ ЗА 2008 ГОДИНА
TourismProgrammePomorie2008.doc (264.00 Kb)
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ПОМОРИЕ ЗА 2009 ГОДИНА
Tourism.programme.Pomorie.2009.doc (294.00 Kb)

Настоящата Годишна Програма за Развитие на Туризма в Община Поморие е за 2009 година. Тя включва дейностите, които не са изпълнени в Годишната програма за развитие на туризма в общината за 2008 г. Същевременно тя е съобразена с настоящите тенденции в развитието на туризма в световен мащаб, както и с условията на световната икономическа и финансова криза. Тя систематизира целите, мерките и проектите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите дейности в община Поморие.

Ключ към успеха на туристическия продукт на община Поморие в условията на криза би могло да бъде развитието на продукти, които се радват на сериозен интерес на ЕС пазар. Към тях можем да отнесем:

 • гастрономия и вино
 • културно и историческо наследство
 • религиозен/поклонически туризъм
 • селски и екотуризъм, вкл. орнитоложки туризъм
 • туристически атракции
 • приключенски/екстремен туризъм
 • балнеолечение, калолечение и оздравителен туризъм

Програмата за развитие на туризма в Община Поморие представлява платформа за координирани съвместни действия на всички заинтересовани от туризма страни за развитието на туристическия потенциал на община Поморие.

Годишната Програма за развитие на туризма в Община Поморие за 2009 г. е в съответствие с Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в РБ”, приета от МС на 2 април 2009г.

Съгласно чл. 10. от Закона за туризъм в Република България Общинският съвет приема програма за развитие на туризма на територията на съответната община в съответствие с приоритетите на националната стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности. Програмата за развитие на туризма предвижда мероприятия за:

1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища, свързващи курортите с аерогари, жп гари и автогари, както и с паметниците на културата и на историческото наследство;

2. опазване, поддържане и развитие на зелените площи;

3. изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване на туристите;

4. реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината.

Програмата за развитие на туризма в Община Поморие е необходима за да:

 • Знаем посоката, в която се движим;
 • Знаем какво трябва да се свърши;
 • Знаем в какви срокове трябва да се свърши работата;
 • Можем да организираме нашите ресурси;
 • Знаем кои са приоритетите;
 • Знаем кой какво трябва да прави;

“Да не успееш да планираш означава да планираш неуспех”. Ако не планираме няма да знаем какво да правим. Ако не знаем какво да правим – ще имаме ли успех в постигането на нашите цели?