Условия за ползване

Правила за използване на Pomorie.org

Настоящите правила за използване, уреждат взаимоотношенията между Община Поморие и всяко физическо лице наричано за краткост по-долу Потребител, посетило сайта и използващо услугите и информацията, предоставени от Община Поморие. Осъществявайки достъп до уеб сайта на Община Поморие, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

Съдържание на сайта
Съдържанието (текст и мултимедийни елементи) на уеб страниците на Община Поморие е със защитени авторски права. Въпросните текст и мултимедийни елементи се явяват изключителна собственост съответно на Община Поморие и/или на техните автори и носители на права. Носителите на права на интелектуална собственост се отказват от посочване на тяхното име или на всяко друго указване върху елементите, които те предоставят за настоящия сайт. Позволено е използването на този сайт, запазване на части от него на личен компютър и разпечатване на съдържанието му за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, като е необходимо да бъде цитиран източникът.

Точност и истинност на информацията
Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Община Поморие не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Община Поморие си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Община Поморие се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните не могат да бъдат изключени. Коментари, мнения и публикации на посетители или други лица извън Община Поморие, принадлежат на автора си. Община Поморие не носи отговорност за тяхната истинност и коректност. Ако забележите несъответствие, грешка, обида, непотвърдена информация, както и други подобни грешки, моля сигнализирайте на адрес projects@pomorie.org

Информация, както и документи, предоставени на разположение чрез сайта, не могат да бъдат считани като автентично възпроизвеждане на официални текстове. За единствено автентични се считат текстове, публикувани в Официалният раздел на сайта. В случай на разлика между електронната версия и печатния текст, за достоверен се счита единствено официалният отпечатан текст заверен със сответните реквизити – подпис, печат, изх. №, и др.

Условия и правила за коментарите в сайта
С написването на мнение или коментар Вие се съгласявате доброволно и безусловно с обявените тук условия:

* Коментарите в Pomorie.org са публично място за обмяна на мнения и идеи, СВЪРЗАНИ С ТЕМАТА НА ПУБЛИКУВАНИЯ МАТЕРИАЛ.
* Правата за разпространение на текстовете, публикувани във коментарите, принадлежат на Pomorie.org
* Собственикът на Pomorie.org не носи никаква отговорност за съдържанието, формата и достоверността на публикуваните коментари и мнения.
Отговорността за съдържанието на конкретния коментар принадлежи на автора му. Неговото IP ще бъде предоставено единствено и само на компетентните органи, в предвидените от закона случаи.
* Собственикът на Pomorie.org не се задължава да извършва арбитраж по възникнали спорове и конфликти и не носи отговорност за това.
* Автора на коментар се задължава да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст и др, които:
- съдържат заплаха за физическата цялост и неприкосновеност на други лица;
- нарушават правата и свободите на гражданите според Конституцията на Република България или човешките права според международните актове;
- представляват търговска, служебна, държавна и/или друга тайна и друг вид конфиденциална информация;
- накърняват доброто име на другиго;
- да спазва българското законодателство и приложимите международни закони;
* Собственикът на Pomorie.org няма задължението и обективната възможност да контролира, проверява или коригира информацията, предоставена от трети лица;
* Екипът на Pomorie.org ви уведомява, че автоматично ще се премахват  всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
* Собственикът на Pomorie.org има право, но не и задължение да премахва, изтрива и ограничава информация във коментарите.
* Коментиращият е длъжен да обезщети Собственика на Pomorie.org и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително разходи за правно обслужване и съдебни такси, настъпили в следствие на предявени искове на трети лица и/или държавни органи поради информация, която потребителя е разпространил публично чрез коментарите в сайта.
* Pomorie.org си запазва правото да променя правилата без предварително предупреждение.

Гаранции
Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. Община Поморие не е отговаря за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако Община Поморие е била предупредена за вероятността за такива вреди.

Лична и некомерсиална употреба на информацията
Сайтът на Община Поморие е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на Община Поморие и този уеб сайт.

Защита на авторските права
Община Поморие и разработчиците на интернет сайта са собственици на идеята и всички приложения и модули на сайта www.pomorie.org.  Автор на всички публикации и материали в сайта е Община Поморие. Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на e-mail: projects@pomorie.org, за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й.

При използването на материали от интернет страниците на www.pomorie.org, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго.

Линкове към други уеб страници и сайтове
С цел да улесни достъпа Ви Община Поморие може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Линковете от сайта към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Община Поморие няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

Забранена и непозволена употреба
Потребителят няма право да събира информация от сайта на Община Поморие ако същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България, нарушаващи неприкосновенността на личността, както и за попълване на пощенски списъци, спам, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на сайта за останалите потребители.

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта
Община Поморие си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Ако не сте съгласни с Правилата за използване, Вие можете да прекратите участието си като страна по тези правила, като престанете да използвате и достъпвате уеб сайта на Община Поморие и унищожите материалите, които сте “свалили”, принтирали или по какъвто и да е начин запазили от сайта.