Сграда на Читалище “Просвета -1888г.” с кинотеатър

Снимките са направени на 15.08.2011г. и показват състоянието на читалището към момента след получаване на Акт 15.

Фоайето на Кинотеатъра.

Кинотеатъра е с 350 места с достъпност и за хора с увреждания.

В читалището има обособени места за библиотеката на град Поморие, компютърна зала, учебна зала, детски отдел, конферентна зала..

както и репетиционна зала за децата от Община Поморие.

Снимки: Константин Ризов