ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДАРОВИТИ ДЕЦА В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

С настоящата Програма се цели стимулирането на деца и младежи от община Поморие, изявени в науката, културата и спорта, насърчаването на техните творчески заложби и потребности.На децата и младежите следва да бъдат предоставени оптимални условия от учебните заведения, спортните клубове и културните институции за осмисляне на свободното време и развитието на талантите им.

Изтеглете файла от тук: Програма (.doc – 80.50 Kb)